home / nieuws / 16 februari MEET UP cybersecurity

16 februari MEET UP cybersecurity

17 februari 2023

Dat zal mij toch niet overkomen?!’ De veelzeggende titel van de talk van Raymond Slot, lector cybersecurity Hogeschool Utrecht tijdens de U-TECH community MEET UP op 16 februari met het thema ‘cybersecurity’.

En de aanwezigen kunnen het beamen. Je weet wel dat je het onderwerp serieus moet nemen, maar ben je je echt voldoende bewust van het risico dat je organisatie loopt? Juist kleine organisaties en mkb zijn nog vaak geliefd doelwit van (cyber)criminelen. En een cyberaanval kan verstrekkende gevolgen hebben. Het kan zelfs het voortbestaan van je bedrijf in gevaar brengen.  

Bedrijven, maar ook gemeenten en organisaties zijn tegenwoordig bijna allemaal automatiseringsbedrijven, ondanks dat je primaire dienst of product geen IT-dienst of product is. Zonder informatie(systemen) ligt het primaire proces bij 90% van het bedrijfsleven stil. Informatieveiligheid gaat niet alleen maar over techniek. Het is een samenspel van techniek, mensen en processen. Jan Martijn Broekhof van Guardian360 vertelt over de hoe deze ‘drie-eenheid’ bijdraagt aan risicobeheersing. Preventie is daar uiteraard belangrijk onderdeel van. Maar risico’s helemaal uitsluiten kan niet. Vroeg of laat krijg je er mee te maken. Zorg ervoor dat je nu al nadenkt over wat je kunt doen om weer ‘in business’ te komen na een incident. 

Tijdens de bijeenkomst ook veel praktische tips. Wat zijn de lessen die we kunnen leren van bedrijven die met cyberincidenten te maken hebben gehad? Waar ging het mis en hoe hebben ze dat vervolgens opgepakt. Ga na welke maatregelen je al hebt genomen en welke je nog kunt nemen. Wouter Wissink (Chubb) noemt dat ‘cyber hygiëne’. In basis eenvoudige maatregelen die je net weer een stukje beter beschermen.

Na afloop van de MEET UP hebben we met elkaar van gedachten gewisseld en nieuwe contacten gelegd. We kijken met trots terug op een geslaagde middag!

Raymond, Jan Martijn en Wouter, bedankt voor het delen van jullie waardevolle inzichten met de U-TECH community!

Foto’s @ Irene Vijfvinkel