U-TECH community

Utrecht kent net als de rest van Nederland een groot tekort aan gekwalificeerd ICT-personeel. Tegelijkertijd biedt deze bedrijfstak juist nu én in de toekomst veel zekerheid op werk. Met de oprichting van de U-TECH community in 2021 slaan onderwijs, bedrijfsleven en overheden de handen ineen om deze mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen en de instroom van kandidaten in de sector te vergroten.

De U-TECH community faciliteert samenwerkingen om voldoende gekwalificeerd ICT-talent op te leiden. Dit doen we door het ondersteunen van initiatieven die zich richten op ICT-(om)scholing, een betere aansluiting tussen ICT-onderwijs en arbeidsmarkt te stimuleren én bij te dragen aan het promoten van werken in de sector. Voorbeelden van kansrijke initiatieven die door de U-TECH community ondersteund worden vind je op onze projecten pagina.

Visie en missie 

Samenwerking tussen bedrijven, opleidingsinstituten en overheden is dé olie voor de ontwikkeling van digital tech-talent richting de toekomst. De toekomst is namelijk digitaal. De vraag naar talent en goed opgeleide ICT’ers zal blijvend hoog zijn. Het aanbod is echter laag en het opleidingsniveau sluit veelal niet aan bij de vraag. Bovendien is 'digital tech' geen standaard onderdeel van het curriculum en wordt het daardoor nog onvoldoende gezien als een kansrijk deel van ieders toekomst.

Daarom is onze missie dat digital tech een vast onderdeel is van het opleidingsaanbod in Utrecht Region voor jongeren én professionals!

Programmalijnen

De U-TECH community richt zich op het oplossen van arbeidsmarkt- en digitale transformatie- vraagstukken. Hierdoor ontstaan nieuwe verbindingen en worden typische Utrechtse vraagstukken op het gebied van mobiliteit, energietransitie, gezondheid en digitalisering opgelost.

De U-TECH community is de verbindende factor tussen concrete projecten gericht op werving, opleiding, ontwikkeling en behoud van ICT-talent in vier programmalijnen:

1.  Van werk naar werk
Het ondersteunen en versterken van de transitie van werkenden in krimpberoepen naar werkenden in groeiberoepen binnen de ICT-sector.

2. Weer aan het werk
Het stimuleren van (werkloze) werkzoekenden om weer aan de slag te gaan in een ICT-gerelateerde baan door middel van de passende om- en bijscholingstrajecten en de juiste begeleiding.

3. Versterking digitaal ondernemerschap
Het begeleiden en ondersteunen van het mkb bij het beantwoorden van hun digitaliseringsvraagstukken.

4. Van opleiding naar werk
Het beter aansluiten van opleidingen op de behoeften binnen het ICT werkveld om een mismatch tussen de opleiding van studenten en de behoeften van het bedrijfsleven te voorkomen.

Team

Maak kennis met het team van de U-TECH community: 

Marjolijn Zwetsloot

directeur

Daan Oldenhof

programmamanager

Karianne Vermaas

programmamanager

Merel Klitsie

communicatie-adviseur

Zoë Moon Zebedee

event manager

Hugo Visser

financial controller


Onze projectleiders

Maak kennis met de projectleiders van de U-TECH projecten:

Michiel Rovers

projectleider MKB werkplaats

Eric van der Voort

projectleider ICCU

Pieter Vermeer

projectleider FutureLab030

Nikky Hofland

projectleider TechMeUp

René van Mourik

projectleider Keuzedelen mbo-IT

Ramses de Groot en Doron Verstraelen

projectleiders Werkbijjestudie 

Sylvia van Borkulo

projectleider Co-Teach Informatica

Tamira van Roeyen

projectleider Techionista

Effie van Betten

projectleider Techgrounds

Amanda Morina

projectleider The Young Digitals

Karianne Vermaas

projectleider U-TECH projects

Daan Oldenhof

projectleider U-TECH mkb loket

Raad van Toezicht

Dit zijn de leden van de Raad van Toezicht van de U-TECH community: 

Rients Schuddebeurs

directeur van Rabobank Utrecht en voorzitter van de Raad van Toezicht U-TECH community

Ron de Mos

voorzitter van CA-ICT en lid van de Raad van Toezicht U-TECH community

Arjan van den Born

directeur van ROM Utrecht Region en lid van de Raad van Toezicht U-TECH community

Bekijk hier de gegevens van de U-TECH community.