Projecten

De Utrecht Tech Community zet in op ontwikkeling en op het behoud van ICT talent voor de regio Utrecht. Dit doen we met verschillende projecten. De projecten zijn te verdelen in de volgende vier programmalijnen:

  • Versterking digitaal ondernemerschap
  • Weer aan het werk
  • Van werk naar werk
  • Van opleiding naar werk

Versterking digitaal ondernemerschap

Het begeleiden en ondersteunen van het mkb bij het beantwoorden van hun digitaliseringsvraagstukken.

Projecten: 

MKB Werkplaats Utrecht

Het programma MKB Werkplaats brengt ondernemers samen met studenten van mbo’s en hogescholen

U-TECH mkb loket

Subsidie-advies voor ondernemers voor (om)scholing van medewerkers naar IT-beroepen

U-TECH talent

Brengt de regionale ICT arbeidsmarkt in kaart met data en verhalen 

U-TECH insights

U-TECH insigths is het onderzoeksproject van de U-TECH community. Wij doen onderzoek naar de......


Weer aan het werk

Het stimuleren van werkzoekenden die nu geen baan hebben om (terug) aan de slag te gaan in een ICT gerelateerde baan. 

Projecten:

TechGrounds

TechGrounds leidt IT-professionals op met een focus op vrouwen en culturele......

TekkieWorden

Iedereen kan aan de slag in tech: TekkieWorden helpt je ontdekken welk beroep bij jou past

FutureLab030

Ontdek kansen, ontwikkel digitale talenten en vergroot je kans op de Utrechtse arbeidsmarkt

The Young Digitals

Helpt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een carrière als online marketeer

TechMeUp

Maakt rentevrij studievoorschot mogelijk voor ondervertegenwoordigde groepen tbv om en bijscholing


Van werk naar werk

Het ondersteunen en versterken van de transitie van werkenden in krimpberoepen naar groeiberoepen binnen de ICT-sector. 

Projecten:

ICCU

ICCU is een hub voor elke fase in de carrière van een IT-professional

TekkieWorden

Iedereen kan aan de slag in tech: TekkieWorden helpt je ontdekken welk beroep bij jou past

FutureLab030

Ontdek kansen, ontwikkel digitale talenten en vergroot je kans op de Utrechtse arbeidsmarkt

The Young Digitals

Helpt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een carrière als online marketeer

Techionista

Werkt naar meer vrouwen in IT en technologie en meer (gender) diversiteit op de arbeidsmarkt

TechMeUp

Maakt rentevrij studievoorschot mogelijk voor ondervertegenwoordigde groepen tbv om en bijscholing


Van opleiding naar werk

Het beter aansluiten van opleidingen op de behoeften binnen het ICT werkveld om een mismatch tussen de opleiding van studenten en de behoeften van het bedrijfsleven te voorkomen. 

Projecten:

Co-Teach Informatica

Co-Teach Informatica is een pilotproject waarin scholen het eindexamenvak informatica kunnen......

Keuzedelen mbo-IT

Actuele en relevante ICT-onderwerpen worden samen met het bedrijfsleven in het mbo ondergebracht

Werkbijjestudie

Op Werkbijjestudie komt vraag en aanbod voor opleidingsrelevante en betaalde......