home / nieuws / Arbeidsmarkt in Nederland wordt iets minder krap

Arbeidsmarkt in Nederland wordt iets minder krap

15 januari 2024

Een recent artikel van ArbeidsmarktInZicht bespreekt de verwachting dat de arbeidsmarkt in Nederland. In in 2023 was de arbeidsmarkt zeer krap, in 2024 zal deze iets verschuiven naar een normale krapte. Ondanks economische krimp blijft de arbeidsmarkt krap met 119 vacatures per 100 werklozen.
Ook is er een toename van 10% in WW-uitkeringen, wat toegeschreven wordt aan faillissementen na het stoppen van coronasteun. Het UWV verwacht een daling van 2% in nieuwe vacatures in 2024. Personeelskrapte belemmert economische activiteit, en hoewel lichte economische groei verwacht wordt, adviseert het UWV werkgevers om zich op personeelsbehoud en herorganisatie van werk te concentreren.
Voor de U-TECH community zijn de implicaties van deze arbeidsmarktontwikkelingen vooral relevant in termen van het aantrekken en behouden van talent in technologische sectoren. Er is een blijvende noodzaak om innovatieve oplossingen te zoeken voor personeelstekorten. Ook is het belangrijk voor de sector om aandacht te blijven besteden aan het creeren van een aantrekkelijke werkomgeving en kansen voor persoonlijke ontwikkeling.

Lees verder