home / nieuws / Arbeidsmarktanalyse Midden-Nederland 2023

Arbeidsmarktanalyse Midden-Nederland 2023

10 november 2023

Inzichten uit Amersfoort, Gooi en Vechtstreek, en Midden-Utrecht

2023 is een cruciaal jaar voor de arbeidsmarkt in Midden-Nederland. Een overzicht van de drie regio's - Amersfoort, Gooi en Vechtstreek, en Midden-Utrecht - toont een gemeenschappelijk beeld: een stagnatie in economische groei en een afvlakkende banengroei in 2024.

Stagnerende Groei en Toenemende Krapte

In alle drie regio's verwacht men een kleinere banengroei in 2023 en bijna stilstand in 2024. De belangrijkste oorzaken zijn vergrijzing en mismatch tussen vaardigheden en marktvraag. Sectoren zoals ICT en groothandel tonen nog groei, terwijl industrie en financiële diensten krimpen.

Uitdagingen en Kansen

Ondanks de krappe markt, hebben sommige mensen moeite met het vinden of behouden van werk. Oorzaken van werkbelemmering variëren van gezondheidsproblemen tot gebrek aan vereiste vaardigheden. Er is een onbenut arbeidspotentieel, inclusief onderbenutte deeltijders, werklozen en semi-werklozen.

Oplossingen en Innovatie

  • Het is essentieel dat onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten.
  • Levenslang leren en ontwikkelen wordt steeds belangrijker voor duurzame inzetbaarheid.
  • Samenwerking en innovatie in arbeidsmarktstrategieën zijn cruciaal.

Conclusie

De arbeidsmarkt in Midden-Nederland staat voor uitdagende tijden. Strategische samenwerking en innovatie in onderwijs en bedrijfsleven zijn nodig om de mismatch aan te pakken en het onbenutte potentieel te benutten. Laten we samenwerken voor een veerkrachtige arbeidsmarkt!

Lees meer