home / nieuws / Grote impuls voor Utrechts AI-onderzoek

Grote impuls voor Utrechts AI-onderzoek

13 februari 2023

Bericht Universiteit Utrecht, verschenen op 25 januari 2023

ROBUST wil een nieuwe impuls geven aan Nederlands fundamenteel onderzoek naar Artificial Intelligence (AI). Het programma ontvangt daarvoor een bijdrage van 25 miljoen euro vanuit NWO. In ROBUST werken 51 partners uit bedrijfsleven, overheid, en de kennissector samen, waaronder de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.

In totaal wordt in de komende tien jaar 87,3 miljoen euro geïnvesteerd in ROBUST door 17 universiteiten en hogescholen, 19 industriële partners en 15 maatschappelijke partners. De consortiumpartners gaan samenwerken in uiteenlopende projecten door het hele land, met als doel AI-technologie in te zetten als sleuteltechnologie in de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor maatschappelijk relevante vraagstukken, met name in de sectoren gezondheidszorg, logistiek, media, voedsel en energie. Met de NWO-bijdrage worden onder andere 17 nieuwe research- en innovatielabs gefinancierd op het gebied van AI en worden 170 nieuwe promovendi aangetrokken.

RAIL Lab

De regio Utrecht is sterk vertegenwoordigd in ROBUST. Binnen het RAIL Lab, geleid door Marjan van den Akker (UU) en Mathijs de Weerdt (TU Delft) werken AI-onderzoekers, datawetenschappers en sociale wetenschappers van de Universiteit Utrecht, TU Delft, de Nederlandse Spoorwegen en ProRail samen met als doel AI-oplossingen te vinden voor veilige en betrouwbare logistieke operaties en capaciteitsplanning van het Nederlandse spoornetwerk. Bij meer treinverkeer is de kans op verstoringen groter. Specifiek gaat het de onderzoekers om de ontwikkeling van AI-technologie waarmee de capaciteit van het spoornetwerk kan worden verhoogd terwijl de kans op verstoringen beperkt blijft. Eerder onderzoek heeft al geleid tot grote verbeteringen in de dienstregeling. De uitdaging ligt nu vooral nog rond de stations.

Han Hoogeveen, een van de hoofdonderzoekers betroken bij het RAIL Lab: “We zijn erg blij met de nieuwe ROBUST-financiering, waarmee het lab vijf nieuwe promovendi kan aantrekken, waarvan drie in Utrecht. Hiermee kunnen we het onderzoek naar de knooppuntplanning gestructureerd aanpakken. Dit zal leiden tot een betere benutting van de beschikbare infrastructuur waardoor NS meer treinen kan laten rijden en er meer passagiers van de trein gebruik kunnen maken. Verder maakt het NS makkelijker om ‘s ochtends treinen op tijd te laten vertrekken en eventueel zelfs de treincapaciteit af te stemmen op de vraag.”

Inzet voor het Utrechtse MKB

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht (HU) participeren daarnaast in het AI for MKB lab, dat in juni 2023 van start gaat. Dit lab zet zich in voor het stimuleren van het innovatievermogen - en daarmee de economische ontwikkeling – van het MKB in de regio Utrecht. Studenten van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht gaan er in opdracht van bedrijven werken aan specifieke en afgebakende challenges. Op die manier vergroten niet alleen de studenten maar ook deelnemende bedrijven hun AI- en Data-expertise.

Cocky de Wolf (UU) en Daan Kolkman (HU) werken samen aan de ontwikkeling van het AI for MKB lab dat in juni 2023 wordt gelanceerd. Hun missie: “Het lab wil, heel concreet, de nieuwste kennis en technieken die ontwikkeld worden in het hoger onderwijs toegankelijk maken voor het MKB. Zo geven we ze tools in handen die normaliter alleen aan grote organisaties zijn voorbehouden. Dit is belangrijk voor het competitieve vermogen van het MKB, dat de motor voor de Nederlandse economie vormt.”

Meer over ROBUST en het ICAI

ROBUST is een initiatief van het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), een Nederlands landelijk netwerk gericht op gezamenlijke technologieontwikkeling tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid op het gebied van kunstmatige intelligentie.