home / nieuws / ICT-vaardigheden in plaats van diploma’s: de U-TECH community ziet kansen voor omschoolbaar talent

ICT-vaardigheden in plaats van diploma’s: de U-TECH community ziet kansen voor omschoolbaar talent

28 september 2022

Op 22 september kwam de U-TECH community voor het eerst bij elkaar. De Rabobank aan de Maliebaan in Utrecht opende de deuren voor een goed gesprek over digitalisering, de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt, talent, vaardigheden en oplossingen. Dat U-TECH community niet stil zit, blijkt uit 3 nieuwe producten: U-TECH insights, U-TECH talent én een nieuw partnermodel.  

Verbaasd over de eerste MEET UP

Dat het de eerste keer was dat zo’n 50 mensen uit de U-TECH community bij elkaar kwamen verbaasde wethouder van de gemeente Utrecht Susanne Schilderman. “Er is al zoveel gerealiseerd, er zijn al zoveel mooie initiatieven gestart. Dat belooft heel veel voor de komende jaren!” Het thema van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt gaat het college aan het hart, geeft ze aan. “Tekorten zullen nog lang blijven bestaan. We moeten het bedrijfsleven en onderwijs voorbereiden op de tekorten van de toekomst. Dat kunnen we niet alleen. De kennis om iets aan de mismatch te doen, zit in de zaal. Ik ben dan ook heel benieuwd wat er nog meer gaat komen”.

U-TECH insights: oplossingen om ICT-talent bereikbaar te maken

De wethouder kreeg het eerste exemplaar mee van de U-TECH insights over transparantie op de ICT-arbeidsmarkt. In dat stuk, een nieuw format van U-TECH community, staan oplossingen waarmee we ICT-talent in de regio bereikbaar kunnen maken. Ook benieuwd naar de U-TECH insights? Deze online te vinden op www.u-techcommunity.nl.

Waar vinden we omschoolbaar talent?

Het is natuurlijk niet zo eenvoudig als een rijtje mogelijke oplossingen uit te proberen en af te vinken. “Een match maken die productief is voor werkgever én werknemer, dat valt niet mee”, zegt ook Ronald Dekker van TNO. “We kunnen van alles in kaart brengen, zoals het aantal ICT-banen in de regio en het aantal vacatures. Maar wat weten we niet? Daar wordt het interessant. Welke ICT-vaardigheden hebben mensen? Wat is er in de regio Utrecht precies nodig? Wat hebben we al en wat is er beschikbaar? We kijken daarbij nog teveel naar studenten en opleidingen; een eenzijdige focus op nieuw talent. Met het kleine aantal nieuwe talenten gaan we de problemen niet oplossen. We moeten veel meer kijken naar de bredere arbeidsmarkt, want daar zitten veel meer mensen en vooral omschoolbaar talent”.

Vaardigheden in plaats van diploma’s

Een set aan vaardigheden zegt vaak meer dan een diploma. Dat vraagt om een skillsbenadering op de arbeidsmarkt. “Iedereen heeft al skills, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, en het mooie is: vaardigheden kun je ontwikkelen. Om vaardigheden vergelijkbaar en vindbaar te maken is een uniforme skills-taal nodig. Daar werken we aan met CBS, CPB en UWV”. Uiteindelijk moeten we komen van de vraag naar het schaap met 5 (en soms wel 6 of 7) poten, naar een schaap met 4 poten, waarbij werkgever en werknemer de rest van de vaardigheden ontwikkelen. En dat kan op het werk, dus je hoeft niet te wachten totdat iemand uit de schoolbanken komt. Dekker verwacht veel van de omslag naar de focus op vaardigheden: “Met de skillsbenadering krijgen we meer positieve dynamiek op de arbeidsmarkt, minder krapte en minder onbekend potentieel”.

Digitalisering biedt soelaas, maar geeft ook uitdagingen

Sjoerd Hardeman van de Rabobank weet uit onderzoek dat de zorgen over de krapte op de arbeidsmarkt gevoeld wordt door bedrijven uit de regio Utrecht. Oplossingen die door bedrijven genoemd worden om die krapte op te lossen zijn bijvoorbeeld: het arbeidsethos opkrikken, arbeidsmigratie, inclusief ondernemen, meer loon en betere secundaire arbeidsvoorwaarden, lagere ingangseisen en digitalisering. 40% van de door Rabobank bevraagde bedrijven zet vooral in op dat laatste punt: digitalisering. “De krapte op de arbeidsmarkt is een grote uitdaging, zeker in de regio Utrecht. Digitalisering kan soelaas bieden, maar lost het ook daadwerkelijk de krapte op? Het geeft ook nieuwe uitdagingen, want als we meer willen gaan digitaliseren zijn daar bijvoorbeeld ook weer geschikte mensen voor nodig. Het versterken van kennis en ICT-vaardigheden is erg belangrijk om die uitdagingen aan te gaan. Het is dan ook belangrijk dat bedrijven medewerkers die vaardigheden laten ontwikkelen, bijvoorbeeld via trainingen”.

Double Digits voor de U-TECH community

Zowel Hardeman als Dekker hameren op het belang van het ontwikkelen van ICT-vaardigheden. En juist op het punt van talentontwikkeling is U-TECH community actief. Marjolijn Zwetsloot: “We brengen bedrijfsleven, overheid en opleiders samen om werk te maken van ontwikkeling, behoud en aantrekken van ICT-talent. Denk dan aan opleiden, vinden van verborgen talent, onderwijs meer laten aansluiten op de praktijk en we helpen bedrijven met hun vraag naar ICT-talent. We maken dat graag concreet in projecten, waarvan we er inmiddels 13 hebben. Double digits dus en daar zijn we trots op!

Een partnermodel 

Klaar is U-TECH community nog niet. We werken toe naar een financieel duurzaam model. Onderdeel daarvan is het partnermodel dat we samen met de community hebben vormgegeven. Essentie daarin is wederkerigheid. We zien het als manier om niet afhankelijk te zijn van subsidies en tegelijkertijd als toets: zijn we nodig? Er zijn drie smaken die we graag een op een bespreken: wat kun en wil je bijdragen? De Rabobank, ROM Utrecht Region, Transfer Solutions en Argo360 worden partner. Heb je ook interesse? Bekijk hier het model en laat het weten!

U-TECH talent laat initiatieven zien

Daan Oldenhof, programmamanager van U-TECH community had nog een derde lancering in petto: U-TECH talent. In een nieuwe tool zijn allerlei initiatieven in de regio in kaart gebracht. “Denk aan initiatieven die gericht zijn op opleiden, detacheren, financiële loketten, samenwerkingen, meet-ups en nog veel meer". Het is nog lang niet compleet. Dus laat ons vooral weten wat er mist. 

Laat van je horen!

Was je er niet bij? Of was je er wel, en wil je nog iets bespreken, vragen of aanvullen? Laat van je horen via www.u-techcommunity.nl/contact