home / nieuws / INSIGHT event 27 juni update ICT-arbeidsmarktcijfers

INSIGHT event 27 juni update ICT-arbeidsmarktcijfers

28 juni 2024

Jaarlijks brengt U-TECH community de ICT-arbeidsmarkt voor de regio Utrecht in beeld. Op dinsdag 25 juni nodigden we vertegenwoordigers van de provincie, gemeenten, sociale partners en netwerkpartners uit in de prachtige Raadzaal in het oude stadhuis van Utrecht, om hierover in gesprek te gaan. Zowel onze laatste U-TECH insights ‘ICT-arbeidsmarkt in paradox: overschot aan werkzoekenden, tekort aan geschikte kandidaten’ als de Regiovisie HCA ICT werden toegelicht als ‘voeding’ voor de levendige ronde tafeldiscussie.   

De cijfers en inzichten waren bijzonder herkenbaar voor de aanwezigen. ‘Heel goed om hier terug te zien, dat wat wij in de praktijk horen ook daadwerkelijk met cijfers wordt onderbouwd.’  

Paradox: ICT-arbeidsmarkt koelt af, tekort aan kandidaten 

Programmamanager U-TECH community Daan Oldenhof lichtte de U-TECH insights ‘ICT-arbeidsmarkt in paradox’ en de recente cijfers en trends toe.

'Terwijl de ICT-arbeidsmarkt afkoelt en het aantal vacatures bijzonder sterk is gedaald, ervaren ondernemers tegelijkertijd een toenemende krapte. Er is een paradoxale situatie waarin er zowel een tekort aan gekwalificeerde ICT-professionals als een stijging van werkzoekenden met een ICT-achtergrond is.'

Er is een aanzienlijke groei in specifieke domeinen zoals cybersecurity, cloud-integratie en automatisering van routinematige processen. Dit leidt tot een grotere vraag naar gespecialiseerde ICT-professionals, de specialisatie van de regio zorgt dat deze vraag in Utrecht extra zichtbaar is. Op dit moment werken er 76 duizend mensen als ICT'er in de regio, een stijging van 31 duizend ICT-professionals wordt verwacht in de komende 5 jaar.

Daan: ’Er zijn de verschillende strategieën die potentieel kunnen bijdragen aan een evenwichtigere ICT-arbeidsmarkt. Al deze strategieën moeten we inzetten voor de grote vraag naar gespecialiseerde ICT-professionals. We zien mogelijkheden voor zowel flexibilisering van banen als omscholingstrajecten.‘ 

Aansluiting niet optimaal

Volgens de aanwezigen is dat zeker voor de publieke onderwijsinstellingen niet zo makkelijk. De goede match maken tussen afgestudeerden en benodigde ICT-functieprofielen van werkgevers laat nog te wensen over. In alle opleidingen wordt het bedrijfsleven zeker wel betrokken bij het uitvoeren van projecten en opdrachten in de lessen om die aansluiting te vinden, maar dat is nog lang niet optimaal, aldus de groep. Terwijl de goede voorbeelden er wel degelijk zijn bv. bij het ROC of de MKB werkplaats. 

Fonds wellicht een uitkomst

Zowel de onderwijsinstellingen als werkgevers hebben een verantwoordelijkheid te nemen in de ontwikkeling van werknemers. Een mogelijke oplossing kan zijn dat er een onafhankelijke partij zou moeten zijn die de ICT-branche goed in beeld kan brengen, met ook een duidelijke uitleg van de functieprofielen. Zo wordt het voor zowel potentiële omscholers als voor werkgevers inzichtelijker.   

Ook de oprichting van een onafhankelijk fonds kan een oplossing bieden, zoals bijboorbeeld in Eindhoven. Dit fonds is er voor mensen met een kleinere portemonnee die overwegen een omscholingstraject in te stappen. Niet zozeer de kosten voor de omscholing als wel het gebrek aan inkomsten tijdens die periode, werpen namelijk drempels op om te starten. Daar zou, zoals ook in andere branches, een fonds voor moeten bestaan aldus aanwezigen waar zowel de overheid, het onderwijs als het bedrijfsleven in bijdraagt. 

Regioplan HCA ICT: geen dingen dubbel doen 

Directeur Marjolijn Zwetsloot lichtte het Regioplan HCA ICT voor de regio Utrecht toe.  De visie is onderdeel van het landelijke koersplan dat op 18 juni werd gepresenteerd aan o.a. het Ministerie van Economische Zaken om te komen tot een gedragen aanpak van de mismatch op de ICT-arbeidsmarkt in Nederland. U-TECH community is regioaanjager om tot een eenduidige regionale aanpak te komen. Marjolijn: ‘Belangrijk uitgangspunt is dat we geen dingen dubbel willen doen, maar ondersteunen wat er al gebeurt vanuit de diverse organisaties en loketten.  De focus in onze aanpak ligt op het bevorderen van om- en bijscholing van zij-instromers en de randvoorwaarden om dit mogelijk te maken.’  

Lange adem nodig en steun vanuit werkgevers

Het ‘oplossen’ van de mismatch op de ICT-arbeidsmarkt is volgens de beleidsmakers vooral een weg van de lange adem. We moeten volhouden, door werkgevers te blijven motiveren en stimuleren om te investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers of zij-instromers aan te nemen. Omdat het op korte en lange termijn het bedrijfsresultaat verbetert. Door dit te laten zien, rolmodellen zichtbaar te maken, good practices te delen, informeren over subsidiemogelijkheden etc. Want als de werkgever het omscholingstraject niet steunt, dan lukt het niet.