home / nieuws / MEET UP XL | Verborgen Talent report

MEET UP XL | Verborgen Talent report

14 maart 2024

Afgelopen 7 maart mochten we weer! Een nieuwe U-TECH MEET UP XL, deze keer met een thema vol uitdagingen: ‘Verborgen talent’. Samen met zo’n 40 deelnemers, gingen we in gesprek over inclusiviteit en diversiteit in de IT. Ook bespraken we hoe we als community meer IT’ers werkend kunnen krijgen én houden in de regio. Want de tekorten zijn nog steeds groot, creativiteit is een must. Vlak voor de MEET UP, werd de nieuwe INSIGHTS gepubliceerd ‘Ontwikkeling van inclusieve IT-scholingstrajecten’, wat extra voeding gaf voor de gesprekken. 

Na een warm welkom door onze directeur Marjolijn Zwetsloot, beet Linda Bakker de spits af over haar praktijkgerichte onderzoek ‘Waardig werk en ongekend talent’ vanuit Hogeschool Utrecht (Lectoraat Organiseren van Waardig Werk). 

Geen liefdadigheid

‘Het organiseren van waardig werk bestaat uit 2 aspecten: toegang tot waardig werk (vanaf allerlei afstanden tot de arbeidsmarkt) en duurzaam behoud van waardig werk (o.a. mentale gezondheid). Hier is het belangrijk om in gedachten te houden dat dit onderdeel van een organisatiedoel moet zijn, het is geen liefdadigheid is, maar een norm’, aldus Linda. Werving van werknemers zou volgens haar dan ook mensgericht moeten gebeuren in plaats van functiegericht. 

Inclusie is een marathon

Frans Hellings, Inclusiviteitsmanager bij Brunel, volgde Linda op. Zijn presentatie  legde de nadruk op twee zijdes van de markt‘Er is veel vraag naar IT’ers, waar een tekort aan personeel een grote rol speelt. Terwijl aan de andere zijde van de markt een groep onbekend talent nog niet wordt benut. De ambitie van Brunel is dan ook om ‘elk (IT) talent te begeleiden naar een duurzame baan’. Helaas gaat dit nog niet altijd zo soepel als Frans zou willen. Zijn ervaring in het veld laat zien dat het veld van IT soms nog conservatief kan zijn, hier maakt onbekend=onbemind. Maar ook de commerciële omgeving maakt dat bedrijven toch minder snel kiezen voor een verborgen talent om een vacature te vullen. Bedrijven moeten hier dan ook actief mee aan de slag. 

Frans: ‘Inclusie is een marathon, het heeft een lange adem nodig. De discussie in het bedrijfsleven gaat momenteel vaak nog over de financiële gevolgen van iemand aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijf betaalt namelijk wel het reguliere tarief, maar in de praktijk zijn er mogelijk extra kosten door een de extra persoonlijke begeleiding die iemand nodig heeft’.  

Vervolgens splitste de groep zich op in 3 workshops. 

Workshop: Verborgen (neurodivergent) talent

Andry Klumpert van ItVitae en Ruud Hageman van Auticon Nederland spraken samen over verborgen (neurodivergent) talent. Beide zijn social companies, waar het doel is om duurzame banen te vullen met neurodivergent talent. ITVitae biedt opleidingen aan inmiddels zo’n 60 mensen per jaar, Auticon biedt 3 hoogwaardige IT diensten en zet in op educatie van bedrijven over (neuro)divergent talent. 

Focus op de mogelijkheden 

Andry: ‘In Nederland zitten per jaar ongeveer 20.000 mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en een hoog IQ werkloos thuis. Buiten werkloosheid, is ook een baan onder niveau een groot probleem bij neurodivergent talent. Het spiky profiel van neurodivergenten- bekwaam en vaak zeer capabel op bepaalde gebieden, en mogelijk tekortschiet of onbekwaam is op andere gebieden - verklaart ook de uitval op school, omdat scholen vaak niet goed aansluiten op het neurodivergent denkvermogen.’ Volgens Andry en Ruud is het van groot belang dat in het werkveld de focus op de mogelijkheden in plaats van de beperkingen te leggen van deze doelgroep. ‘En dat we af willen van hardnekkige fabels, zoals dat autisme nauwelijks bij vrouwen voorkomt’, aldus Ruud.

Een aantal prikkelende stellingen “binnen 10 jaar is neurodiversiteit de norm”, “zonder neurodivergente mensen in je team ga je achterlopen” en “neuro inclusie vraagt een cultuurverandering in mijn organisatie” zette aan tot discussie. Hieruit werd duidelijk dat openheid en begrip in het team enorm belangrijk is en daarnaast ook dat het hebben van een neurodivers beleid niet voldoende is, het moet in de organisatie geïntegreerd worden. 

Workshop: Lap jij nog steeds talent aan je laars? Blijf dat vooral doen!

Harm Boer en Gerda Schoot van Werk in het Vooruitzicht (voorbereid in samenwerking met ITPH Academy) daagden in hun workshop de deelnemers uit om na te denken over de digitale toekomst en hoe te anticiperen door talent nú al te ontwikkelen en op te leiden.

Bewustzijn over verborgen talent bij werkgevers moet groter

De enthousiaste Harm wist een goede interactie tussen de deelnemers te creëren: ‘Verborgen talent vinden en aan het werk krijgen en houden is niet altijd makkelijk. Mensen met een andere cultuur en etnische achtergrond vinden bijvoorbeeld niet makkelijk een baan. Het bewustzijn daarover moet bij werkgevers worden vergroot.’
Wat zijn volgens de deelnemers van deze workshop nu de 'must haves' en ‘no go’s’ qua kwaliteiten in een nieuwe medewerker? Leergierig, flexibel en samenwerken waren belangrijke kwaliteiten als iemand in de IT wil gaan werken volgens de groep. Met name de soft skills zijn erg belangrijk. Een technische opleiding is zeker geen must have, alles valt te leren als je maar wilt. Want het talent is er! (hoezo arbeidsmarktkrapte?) Weliswaar zijn het soms ruwe diamantjes, maar als we ze vinden en omscholen vanuit de vraag van de werkgevers (en toekomstige functies), ligt er een groot potentieel. 

Meer samenwerken 

Over hoe om te gaan met talent in de digitale toekomst was de groep helder: We moeten meer samenwerken in het ontwikkelen van talent, elkaar aanvullen. Harm: ’We hebben immers allemaal dezelfde doelstelling: mensen een toekomst geven door ze een passende baan te bieden.’

Workshop:  Van ongekend talent naar ongekende mogelijkheden 

Na een enthousiaste toelichting door Saskia Verstege en Hisham Al Hashemi van TechMeUp over wat ze doen ‘we verstrekken leningen aan ICT omscholers’, komen ze al snel bij het echte pijnpunt. Want hoe kan het dat van de 216 afgestudeerden nog 87 mensen geen baan hebben gevonden? 

Taal vaak een drempel 

Iedereen is het eens over het nijpende ICT tekort bij bedrijven en dit zijn mensen, die hebben laten zien dat het doorzetters zijn. Aan de muur hangen 3 posters met profielen van afgestudeerden en hun skills. Saskia en Hisham stellen de groep de vraag of ze hen zouden aannemen. ‘Zeker wel’ is de algemene conclusie. Toch zijn ook deze drie omscholers nog niet aan het werk. 

In kleine groepjes ging men aan de slag met dit vraagstuk. Vanuit eigen ervaring werd gevraagd te bedenken welke hobbels er zijn om deze groep aan te nemen; gebrek aan kennis van de Nederlandse taal, vastgeroeste procedures die in de weg zitten en gebrek aan ervaring zijn een aantal die worden genoemd. Een van de deelnemers Job Vermeulen van Autogrowth:’Omscholers zijn vaak al wat ouder en hebben daardoor andere verwachtingen wat betreft salaris dan starters, terwijl ze geen werkervaring hebben’. Een lastig probleem om op te lossen, zo bleek in de brainstorm. 

Saskia: ‘Geen of nauwelijks Nederlands spreken wordt vaak als een te grote drempel gezien. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, is dat vaak niet eens vanwege het niet goed kunnen uitvoeren van de werkzaamheden, maar op sociaal gebied, dus bijvoorbeeld aan de lunchtafel.’

Let’s connect! 

Zoals gebruikelijk sloten we af met een goede netwerkborrel. Marjolijn Zwetsloot: ‘Het was een hele prettige MEET UP, waarin onze partners  diverse onderwerpen, dilemma’s en kansen hebben kunnen  bespreken. Ook zag ik dat weer mooie connecties gemaakt werden voor verdere samenwerking in de projecten van U-TECH community, waarmee we met allerlei partners de mismatch tussen vraag en aanbod op de ICT-arbeidsmarkt proberen te verkleinen.’