home / nieuws / Pilot innovatief leerplatform Co-Teach Informatica afgerond

Pilot innovatief leerplatform Co-Teach Informatica afgerond

26 juni 2023

Er is hard gewerkt aan een nieuw innovatief leerplatform voor Co-Teach Informatica (werkpakket 6 van REACT-EU) voor de bovenbouw van de middelbare school. Na een succesvolle pilot op drie verschillende scholen in de regio Utrecht waarin een programmeercursus werd getest in het nieuwe platform, is het platform is nu klaar en geschikt om door Co-Teach Informatica te worden gebruikt in het schooljaar 2023-2024. Alle leerlingen die les krijgen via Co-Teach Informatica zullen dit platform gebruiken voor de online leerlijn. In deze update geven we een overzicht van de belangrijkste bevindingen tot nu toe.

Wat hield de pilot in?

In de periode februari tot april 2023 hebben vijf verschillende klassen van drie verschillende scholen uit de regio Utrecht meegedaan aan onze REACT-EU pilot met het nieuwe platform. Gedurende 6-8 weken werkten de leerlingen aan een cursus ‘Programmeren met Python’, geschreven door de REACT-EU teamleden.

Bij Co-Teach Informatica worden de lessen doorgaans begeleid door een docent die niet bevoegd is voor Informatica maar voor een ander vak. Vakinhoudelijke ondersteuning voor de leerlingen (beantwoorden van vragen en nakijken van opdrachten) gebeurt op afstand door student-assistenten van het vaksteunpunt. In onze pilot is deze opzet ook aangehouden, ondanks dat er soms wel een bevoegde informaticadocent aanwezig was.

Om meer inzicht te krijgen in de ervaringen van de verschillende gebruikers, hebben we o.a. lesbezoeken gedaan, gepraat met docenten, leerlingen en student-assistenten, en een vragenlijst afgenomen bij de deelnemende scholieren.

Belangrijkste uitkomsten

Over het algemeen kwam een positief beeld van het platform naar voren in de verschillende evaluaties. Positieve aspecten die regelmatig werden genoemd zijn de mogelijkheid om het platform overal te gebruiken en de integratie van alles op één platform. Een voorbeeld hiervan is dat student-assistenten een opdracht niet hoeven te downloaden maar deze na kunnen kijken in het platform met een geïntegreerd beoordelingsformulier. Naast positieve bevindingen werden er verschillende, voornamelijk technische, verbeterpunten of uitbreidingsmogelijkheden genoemd. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van de stabiliteit van Jupyter Notebook (een geïntegreerde programmeeromgeving) en uitgebreidere knip-en-plak-mogelijkheden binnen het platform. Hier gaan we mee aan de slag.

Een belangrijke aanbeveling die uit de pilot naar voren komt is het stimuleren van een actieve rol voor de klassendocent. Zowel het platform, als afspraken tussen docenten en student-assistenten, kunnen ervoor zorgen dat de docent meer betrokken is bij de voortgang van de leerlingen. Dit kan de werkhouding van de leerlingen ook ten goede komen. In onze pilot bleek dat de werkhouding van leerlingen wisselend was en dat zij soms achterliepen op de planning. Door docenten actiever te betrekken bij de voortgang van de leerlingen zullen zij meer ‘grip’ krijgen op de leerlingen.

Een andere aanbeveling is dat student-assistenten zich graag betrokken voelen bij de klas. Zo hebben de student-assistenten zich bij de eerste les van de pilot op school voorgesteld aan de klas. Gedurende de pilot waren zij altijd online tijdens de lessen van de klassen. Hierdoor ervoeren zij meer een band met de klas en konden ze snel reageren op vragen.

Volgende stappen

Het project loopt nog tot eind 2023. De wensen die in de pilot naar voren kwamen, worden de komende tijd verwerkt in het platform. Daarnaast wordt de komende tijd al het lesmateriaal van Co-Teach Informatica in het platform geïmplementeerd.

Verder hebben we tijdens de pilot data verzameld over het werk van de leerlingen in het platform waarmee we verschillende analyses willen gaan doen (Learning Analytics). Hiermee hopen we meer inzicht te krijgen in de leercurves van leerlingen waarmee het lesmateriaal van de pilot indien nodig verbeterd kan worden. De methodiek die we in dit onderzoek ontwikkelen kan later op lesmateriaal van andere Co-Teach Informatica modules worden toegepast.

Uit onze pilot bleek ook dat de door ons ontworpen leerdoelengraaf nog moet worden verbeterd om beter aan te sluiten aan de wensen van de leerlingen. Het doel van de leerdoelengraaf is om leerlingen en docenten inzicht te geven in hun voortgang en de inhoud van het lesmateriaal. Deze behoefte wordt door zowel docenten als leerlingen wel gevoeld, maar de huidige vorm blijkt nog te complex voor hen te zijn. Vervolgonderzoek zal ingaan op het aanpassen van de weergave en rol van de leerdoelen in het lesmateriaal.

Meer lezen over ons ontwerp?

Om feedback te krijgen op onze ideeën, presenteerden we het ontwerp van het platform op twee conferenties, namelijk in november 2022 op de Computer Science Education Research Conference en in april 2023 op de International Conference on Computer Supported Education.

De publicaties zijn te vinden via onderstaande links:

·       https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3569173.3569182

·       https://www.scitepress.org/Papers/2023/119719/119719.pdf