home / nieuws / Studentmodel belangrijke bouwsteen voor hernieuwd Co-Teach platform

Studentmodel belangrijke bouwsteen voor hernieuwd Co-Teach platform

18 juli 2022

Werkpakket 6: Innovatief Leerplatform Co-Teach Informatica is onderdeel van het REACT-EU project. In dit werkpakket werken we aan een innovatief leerplatform dat gebruikt kan worden door Co-Teach Informatica. Wat houdt dit in? En waar staat het project nu? Postdoc Laura van der Lubbe, student-assistenten van Co-Teach Informatica en studenten Computer Science van de Universiteit Utrecht vertellen er meer over in dit nieuwsbericht. 


Co-Teach Informatica biedt middelbare scholen zonder bevoegde informaticadocent een lespakket dat leerlingen zelfstandig, onder toeziend oog van een docent van een ander vak, kunnen volgen. De leerlingen kunnen inhoudelijke hulp krijgen bij het regionale vaksteunpunt. Daar werken student-assistenten die onder leiding van vakdidactici opdrachten nakijken en vragen beantwoorden. De Co-Teachleerlijn wordt aangeboden via een bestaand online platform. Er is echter een wens om een speciaal platform te ontwikkelen dat op een innovatieve manier het leerproces van Co-Teachleerlingen kan ondersteunen. 


Innovatief? Waarom dan? 

De rol van het huidige platform is erg “passief”: lesmateriaal wordt aangeboden via het platform en opdrachten worden gecorrigeerd door student-assistenten, maar het platform zelf voegt weinig toe wat betreft de ondersteuning en stimulering van het leertraject van de leerling. In het vernieuwde platform komt hier verandering in. Door het bouwen van een studentmodel, waarin de kennis van een leerling gerepresenteerd wordt, kunnen aanbevelingen op maat worden gedaan. Hiermee kunnen leerlingen geholpen worden om op het juiste niveau te komen. Ook kan het worden gebruikt voor differentiatie voor leerlingen die een onderwerp al beheersen.  


Het platform zal worden ontworpen in nauwe samenwerking met de beoogde gebruikers: leerlingen, schooldocenten, vakdidactici en student-assistenten. Voor elk van deze groepen heeft het platform een ander doel. Leerlingen willen hun lesmateriaal en voortgang op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier kunnen inzien. Schooldocenten willen vooral inzicht in voortgang en planning, maar wellicht ook wel de mogelijkheid om lesmateriaal aan te passen. Student-assistenten gebruiken het platform bij hun nakijkwerk, en willen dit zo toegankelijk mogelijk kunnen doen via het platform. 


Student-assistenten Co-Teach Informatica aan het woord 

​Paulina Moerland en Thirza Hiwat zijn student-assistenten voor de regio Utrecht en zorgen voor de ondersteuning van de leerlingen en docenten. Wij spraken ze om te vragen welke verbeteringen het nieuwe platform moet gaan bieden ten opzichte van het oude platform. 
 
Paulina: “Wat ik mis op het huidige platform is een laagdrempelige manier voor de leerling om contact met me op te nemen. Via de mail vragen stellen vinden ze denk ik vaak een grote stap, dus ik zie graag een manier die het makkelijker maakt voor hen om contact met me op te nemen, zodat ik ze beter kan begeleiden.”  Thirza voegt daar aan toe: “Nakijken op het huidige platform is onoverzichtelijk omdat alle verschillende bestanden die ik nodig heb op andere plekken staan. Ik hoop dat op het nieuwe platform alles overzichtelijk op een plek kan staan.” 

 
Waar staat het project nu? 

​Sinds 1 januari 2022 is postdoc Laura van der Lubbe betrokken bij het project. Na het afronden van haar proefschrift kan zij zich sinds 1 mei volledig richten op het project. Ze vertelt over haar werkzaamheden: “Op dit moment ben ik bezig met een aantal verschillende 
onderdelen van het project. Zo ben ik, samen met mijn collega’s, bezig met het verkennen van de wensen en verwachtingen van de verschillende betrokkenen. Welke functionaliteiten uit het huidige platform werken goed, en welke missen of werken juist onprettig? Op basis hiervan bepalen we wat de focus wordt van ons platform en welke functionaliteiten als eerst moeten worden ingebouwd. Naast het praten met betrokkenen vanuit Co-Teach Informatica probeer ik ook een beter beeld te krijgen van het vak informatica in het voortgezet onderwijs. Informatica is een relatief jong vak, en ontwikkelingen gaan snel, waardoor het vak continue verandert. Daarom praat ik met informaticadocenten van verschillende scholen over hoe zij onderwijs geven.” 


​Een groep Computer Science studenten van Universiteit Utrecht werkt sinds februari 2022 mee aan het project. Zij ontwikkelen een prototype van het studentmodel dat gebruikt zal worden in het platform. Zij vertellen hierover: “Wij snappen als studenten als geen ander dat elke student een aparte leerstijl en -snelheid heeft, iets wat in een lineair systeem niet ingebouwd zit. Door het persoonlijk aanraden van geschikte opdrachten voor alle studenten, gebaseerd op het huidige kennisniveau, hopen wij frustratie te voorkomen, leerplezier te verhogen en onderdeel te zijn van een nieuwe generatie programmeurs!” 
 

De leerling centraal

Met dit project kregen de leerlingen de kans om mee te draaien in een groter project, waarbij direct klantcontact een belangrijke rol speelt. De studenten vertellen hoe zij dit ervaren:“Niks is natuurlijk leuker dan je kennis toepassen en hier het verschil mee te maken! Daar komt nog eens bij dat het heel bijzonder is om mee te kunnen werken aan een bestaand systeem, waarvan de bedoeling is dat 
die breed gebruikt zal worden.  Zelf hebben wij allemaal ondervonden dat het onderwijs soms wel een tikkeltje persoonlijker kan, en zijn dan ook heel blij dat wij hier ons steentje aan kunnen bijdragen.  In samenwerking met Numworx, de Europese Unie en de Universiteit Utrecht hopen wij aan de basis te staan voor een digitaal leerplatform wat juist de leerling centraal zet, in plaats van de lesstof.” De studenten leveren dit prototype in juni 2022 op, waarna dit zal worden geïntegreerd in het nieuwe platform. Laura: “Het studentmodel vormt een belangrijke bouwsteen voor het platform. Vervolgens is het aan ons om dit op de juiste manier te gaan benutten. Welke opdrachten worden meegenomen in het model, en op welke manier passen de aanbevelingen het beste bij de werkwijze van Co-Teach Informatica en de behoefte van de leerlingen? Deze vragen zullen in de komende maanden verder 
worden uitgediept.” 


Wil je meer weten over het project of meedenken? Neem dan contact op met Sylvia van Borkulo (s.vanborkulo@uu.nl) en Laura van der Lubbe (l.m.vanderlubbe@uu.nl).