home / nieuws / U-TECH community bestaat 3 jaar!

U-TECH community bestaat 3 jaar!

19 juni 2023

U-TECH community bestaat 3 jaar! Afgelopen jaren is door velen hard gewerkt aan een goede basis, waarmee de mismatch in vraag en aanbod op de ICT-arbeidsmarkt wordt aangepakt!

Directeur Marjolijn Zwetsloot: ‘Ik ben hier heel trots op, omdat veel verschillende partijen uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid elkaar in de afgelopen jaren écht gevonden hebben in de community. Ze leren van elkaar en dat is heel mooi, want daarvoor is U-TECH community er natuurlijk. Alleen met elkaar pakken we de mismatch aan in vraag en aanbod van ICT-talent.’  

We vertellen je in dit artikel graag meer over hoe deze basis is ontstaan! 

U-TECH community: van 6 naar 19 initiatieven 
In 2021 ontving U-TECH community de REACT EU subsidie. Met deze subsidie is de basis voor U-TECH community neergezet van waaruit meer ICT-talent kan worden opgeleid én worden behouden voor de regio Utrecht. U-TECH community heeft met deze subsidie de doelstellingen van 6 initiatieven kunnen realiseren:  

 1. Realisatie basisinfrastructuur U-TECH community  
 2. MKB Werkplaats Utrecht  
 3. IT-Career Centre Utrecht (ICCU)  
 4. Techgrounds
 5. Mbo-keuzedelen
 6. Innovatief leerplatform Co-Teach Informatica.  


Van de REACT EU subsidie, met een looptijd van 24 maanden, is in februari 2024 de eindrapportage opgeleverd. Naast de genoemde initiatieven, werkt U-TECH community ook zeer nauw samen met een aantal arbeidsmarktinitiatieven. Van de 19 arbeidsmarktinitiatieven zijn er sinds 2021 bijna 5900 studenten en 110 gastdocenten betrokken en bijna 40.000 leerlingen bereikt. Ruim 200 ondernemers zijn betrokken, bijna 750 werkende professionals en werkzoekenden zijn bereikt. Daar bovenop hebben zo’n 25 werkzoekenden zich georiënteerd op de IT en bijna 90 zijn omgeschoold naar een baan in de IT.  


 1. MKB Werkplaats Utrecht: co-creatie ondernemers en studenten 
  Bij de MKB Werkplaats staat het realiseren van co-creatie tussen studenten en ondernemers rondom relevante digitale vraagstukken centraal. In totaal zijn ongeveer 200 ondernemers via de MKB Werkplaats gekoppeld aan contactpersonen in het onderwijs die hen direct konden helpen. In totaal zijn 85 ondernemers geholpen door projectonderwijs. Er werkten zo’n 700 studenten aan deze opdrachten, van het mbo en het hbo.  
   
    

Michiel Rovers, programmamanager MKB Werkplaats: ‘En het aantal matches groeit nog steeds! We blijven onszelf ontwikkelen, zodat studenten uit het hbo en mbo met een frisse blik aan de slag gaan met digitale vragen uit het bedrijfsleven. Om dit alles te doen hebben we een vaste werkruimte aan de Europalaan in Utrecht, waar studenten, docenten en ondernemers/bedrijven langs kunnen komen om te werken, elkaar te ontmoeten en te inspireren.’

 1. IT-Career Centre Utrecht (ICCU): om- en bijscholing naar IT
  Met het IT-Career Centre Utrecht (ICCU) zijn NOVI-Hogeschool, ROC Midden Nederland en Hogeschool Utrecht een publiek private samenwerking aangegaan. In totaal zijn 225 personen via ICCU een om- of bijscholingstraject gestart. Het bereik is daarnaast groot: tijdens de campagne die een jaar heeft geduurd heeft ICCU meer dan een miljoen impressies gehad op facebook.  


Eric van der Voort, projectleider ICCU: ‘We streven ernaar het tekort aan professionele IT’ers op de arbeidsmarkt in Utrecht te verkleinen door organisaties samen te brengen met iedereen die wil starten of doorstromen in de IT. We ondersteunen organisaties en kandidaten daarom bij het vinden van de juiste subsidie en begeleiden ze in het maken van de match.’ 

 1. Techgrounds: investeren in verborgen talent 
  Techgrounds is opgericht in 2019 en heeft zich in 2021 aangesloten bij de U-TECH community om deelnemers vanuit alle culturele achtergronden op te leiden voor een baan in de Utrechtse ICT sector. In de afgelopen 2 jaar hebben 166 mensen uit Utrecht en omgeving zich aangemeld voor een van de opleidingen van Techgrounds. In totaal zijn er 99 mensen opgeleid (1 deelnemer zit nog in de opleiding). Van hen zijn er 77 inmiddels aan het werk. 
   

Viktor Bos, directeur Techgrounds: ‘In de afgelopen jaren heeft Techgrounds Utrecht zich gericht op het activeren van verborgen talenten uit Utrecht. We zijn op verschillende manieren samenwerkingen aangegaan in verschillende wijken in Utrecht om ervoor te zorgen dat de doelgroep bereikt wordt en dat werkgevers in Utrecht bereikt worden. Door middel van IT-oriëntatiedagen, kennissessies voor loopbaanprofessionals en kennissessies voor werkgevers kwamen we in contact met nieuw IT Talent, want dat is er wel degelijk in deze regio!’. 

 1. Mbo-keuzedelen: betere aansluiting mbo naar werk in de IT  
  Voor alle ICT-opleidingen van de Tech Campus van het ROC Midden Nederland is gewerkt aan een betere en nauwere aansluiting met de arbeidsmarkt, de maatschappelijke en met de regionale ontwikkelingen. Er is geïnvesteerd in o.a. nieuwe uitstroomprofielen voor de mbo-opleidingen allround niveau 3, expertniveau 4 en softwareniveau 4. Ook zijn nieuwe keuzedelen ontwikkeld voor bijvoorbeeld Software Developer op mbo-niveau en zijn alle examenplannen verbeterd. Tot slot zijn docenten geprofessionaliseerd op het gebied van cyber security.  

René van Mourik, onderwijsmanager: ‘De instroom van ICT-studenten is gestegen van 500 naar 650. En met een Regionaal Investeringsfonds (RIF) aanvraag is het lange termijneffect van dit project inmiddels geborgd. Hiermee kunnen de mbo-opleidingen zich de komende 4 jaar verder ontwikkelen op het gebied van ICT. U-TECH community is ook partner in deze RIF’. 


 1. Co-Teach Informatica: IT docenten in het middelbaar onderwijs 
  Het leerplatform Co-Teach Informatica (CTI) is een innovatief leerplatform voor een leerlijn ICT voor middelbare scholen zonder bevoegd informatica-docent. Ze zetten o.a. gastdocenten in voor het geven van informatica-lessen. CTI heeft in de afgelopen 3 schooljaren het aantal deelnemende scholen en gastdocenten vergroot. Het aantal leerlingen inclusief klas 3 dat lessen informatica via CTI volgde, is gegroeid van 30 in schooljaar 2020/2021 (alleen gastlessen) naar 813 in 2023/2024! Het aantal gastdocenten dat lesgeeft via CTI is gegroeid van 5 in schooljaar 2020/2021 naar 54 in schooljaar 2023/2024. 

Sia van Keijsteren, projectleider Co-Teach:’ Co-Teach Informatica is mede door de REACT-subsidie en de inzet van U-TECH community een breed gedragen samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, de overheid en het bedrijfsleven. Op scholen waar geen docent informatica is, zorgen we ervoor dat bovenbouwleerlingen havo en vwo toch aan de slag kunnen met informatica om te laten ervaren hoe leuk IT is!‘.  

We gaan door met bouwen! 


Marjolijn: ‘Met deze 6 projecten is een kick start gemaakt met U-TECH community en concrete activiteiten om de ICT-arbeidsmarkt in de regio Utrecht te gaan verbeteren. Al deze projecten in omgezet naar lang lopende programma's. Met de publiek private financiering, een model dat is ontwikkeld met relevante stakeholders uit het netwerk, is de basis gelegd voor een langjariger bestaan. We zetten het mooie werk van de stichting, met als basis al het bovenstaande, de komende jaren voort!’.