home / nieuws / U-TECH heeft meters gemaakt in 2022 en in 2023 groter, meer en sámen!

U-TECH heeft meters gemaakt in 2022 en in 2023 groter, meer en sámen!

30 januari 2023

Inmiddels is 2023 alweer een paar weken oud. De meeste mensen zijn terug van vakanties en ook Blue Monday is inmiddels achter de rug. Tijd om terug te kijken en vooral ook vooruit! Marjolijn Zwetsloot, directeur van U-TECH community is positief gestemd.

Voorbereid aan de slag met mooie resultaten

“Ik kijk heel positief terug op 2022! We hebben veel bereikt. In juni 2021 zijn we gestart en in 2022 hebben we echt meters gemaakt. We willen niet alleen maar denken en praten, maar juist in actie komen en dat is gelukt. Als je ziet welke lanceringen we allemaal hebben gehad afgelopen jaar, dan is dat nog veel meer dan ik van tevoren had gedacht. We werken inmiddels samen aan heel mooie projecten binnen U-TECH community. Daarbij hebben we ook nog eigen projecten opgezet, zoals het U-TECH mkb-loket en U-TECH talent.”

Vertrouwen en betrokkenheid

“Ik zie U-TECH community als een maatschappelijke startup en als netwerkorganisatie. We zijn bezig om de community op te bouwen en daarbij is vertrouwen belangrijk. Ik ben positief verrast door de betrokkenheid en bereidwilligheid om deel uit te maken van de community en dat steeds meer bedrijven en onderwijsinstellingen zelf de haakjes zien. Het voelt niet alsof we partijen moeten overtuigen, maar samen ontdekken we mogelijkheden en kansen.”

Community denken en wederkerigheid ontwikkelt verder

“We hebben afgelopen jaar een structuur voor kennisdeling binnen de community vormgegeven. Dat wordt door onze projectpartners als heel waardevol ervaren. Naast de projecten, waarbinnen kennisdeling heel toegepast is, hebben we natuurlijk ook de bredere community met bedrijven, onderwijs en overheid. We hebben sámen met die stakeholders een partnermodel vormgegeven. Dat is belangrijk, omdat we echt met elkaar werken aan een betere IT-arbeidsmarkt. Het is mooi om te zien dat wij dat niet alleen belangrijk vinden, maar dat het bedrijfsleven ook echt warm loopt en rijp lijkt voor het community-denken, waarin die wederkerigheid zo belangrijk is. Als je geeft, krijg je ook wat terug waardoor je je bedrijf verder helpt.”

Onbenut arbeidspotentieel heeft nog meer potentie

“Natuurlijk kunnen er altijd dingen beter. Projecten die verborgen talent en onbenut arbeidspotentieel opleiden nog kunnen groeien in aantallen bijvoorbeeld. Dat houdt me dan echt wel bezig, en vervolgens we gaan op zoek naar manieren om daar dan verschil in te kunnen maken. Om voldoende impact te kunnen hebben in de regio gaan we in 2023 bijvoorbeeld meedraaien in projecten die al grote aantallen aankunnen.”

Relevant blijven

“Wat ik heel belangrijk vind, is dat we in het oog houden dat we relevant blijven. Het U-TECH mkb-loket is bijvoorbeeld ontstaan vanuit een behoefte, maar als dat uiteindelijk kan opgaan in een ander initiatief of als er geen behoefte meer zou zijn, dan laten we het weer los. Ik geloof er heel erg in dat we nog wel even relevant blijven. Want ook al zal de spanning van de krapte op de arbeidsmarkt er wat vanaf gaan, de ontwikkeling van ICT-talent blijft voorlopig nodig! ICT is zo verweven in allerlei domeinen. Denk aan de zorg, onderwijs en ICT is ook dienend in de techniek-sector. Dat is gelijk het mooie en spannende aan ICT: het is dienend aan allerlei domeinen, en tegelijkertijd een domein op zich.”

Scholing stimuleren

“Ontwikkelingen zoals AI en ChatGPT laten zien dat mensen voortdurend geschoold moeten worden. Op korte termijn en op langere termijn. Dit zullen we agenderen en we zullen scholing stimuleren, niet alleen van professionals, maar ook op scholen. Want daar begint het natuurlijk al. We zetten ons komend jaar nog meer in om het onderwijs verder te ontwikkelen op het gebied van IT. Ook als het gaat om primair en voortgezet onderwijs.”

Een locatie en financieringspuzzel

“Ook voor dit jaar op de wensenlijst: een locatie in het hart van wat we doen. Waar studenten kunnen werken aan professionele opdrachten met bedrijven bijvoorbeeld, en waar projecten zich mogelijk kunnen vestigen. Dat zou echt fantastisch zijn!

In 2023 hopen we daarnaast de financieringspuzzel verder te kunnen leggen. Het partnermodel, waar al verschillende partners voor getekend hebben, is een bouwsteen voor duurzame financiering. Voor ons voortbestaan zijn zowel bedrijfsleven, als onderwijs en overheid nodig als betalende partners. Dat betekent dan namelijk dat we allemaal het belang zien van het verkleinen van de krapte op de arbeidsmarkt in de regio Utrecht als het gaat om ICT. Dat er draagvlak is voor wat we doen en wie we zijn.”

Minder complexiteit in 2023

“Ten slotte hoop ik dat we in 2023 toe kunnen naar minder complexiteit voor ondernemers en onderwijs. Waar kun je met vragen terecht? Wie kan helpen om ICT-talent te ontwikkelen? Ik ben voorstander van het idee om in de regio Utrecht nog meer een doe-cultuur te creëren. Minder praten en meer doen. Samen. Doe je mee?”