home / nieuws / U-TECH projects van start: ontwikkelen van ICT-talent

U-TECH projects van start: ontwikkelen van ICT-talent

26 januari 2024

Vanaf januari 2024 is U-TECH community van start gegaan met U-TECH projects. U-TECH projects richt zich op het ontwikkelen van ICT-talent en het koppelen van ICT-talent aan werkgevers. Daarbij krijgt het ongekend en onbenut ICT-talent uit kansrijke Utrechtse wijken, zoals Overvecht en Kanaleneiland extra aandacht. Dit programma loopt tot en met 2026 en wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie uit Kansen voor West 3. 


Utrecht heeft een groot tekort aan gekwalificeerd ICT-personeel. Dit terwijl er in de regio juist dringend behoefte is aan goed opgeleide ICT’ers. Bijvoorbeeld om uitdagingen op het gebied van mobiliteit, energietransitie, gezondheid en digitalisering aan te pakken. Deze mismatch op de arbeidsmarkt is niet alleen nadelig voor bedrijven, maar ook voor de welvaart in de regio. In 2021 hebben onderwijs, bedrijfsleven en overheden daarom de handen ineengeslagen en U-TECH community opgericht om het tekort aan gekwalificeerde ICT-werknemers terug te dringen en meer talent aan te trekken. 


U-TECH projects: ICT talent ontwikkelen en koppelen aan bedrijven 
Steeds meer initiatiefnemers met projectideeën weten U-TECH community te vinden. Om deze projecten verder te helpen kunnen ze terecht bij U-TECH projects, het projectloket waar nieuwe projecten worden geïnitieerd en bestaande projecten samenkomen voor gezamenlijke opschaling. Het doel is om via deze projecten meer ICT-talent te ontwikkelen en aan werkgevers in Utrecht te verbinden.  


Concrete ondersteuning 
U-TECH projects biedt concrete ondersteuning voor initiatieven en projecten (in wording). Zo toetst het projectloket objectief het nut en de noodzaak van nieuwe projecten (met een transparant toetsingskader), koppelt initiatiefnemers met relevante partijen uit het netwerk, geeft advies over doorontwikkeling, focus, projectvoorstellen, deelt ervaringen, geeft organisatorisch advies en geeft financieel advies en helpt bij het schrijven van subsidieaanvragen. 


ICT-talent uit kansrijke Utrechtse wijken ontwikkelen  
In de projecten zal nadruk komen op mogelijkheden voor ICT-talent dat nu vaak niet gezien wordt. Denk aan ICT-talent onder nieuwkomers, mbo-opgeleide ICT’ers, en jonge mensen die om wat voor reden dan ook een moeilijke start op de arbeidsmarkt ervaren. U-TECH community is ervan overtuigd dat ICT-talent ontwikkeld kan worden in de wijken waarop Kansen voor West zich richt (voor Utrecht de wijken Overvecht, Zuidwest, Zuid en Noordwest).  In deze wijken is sprake van onbenut arbeidspotentieel dat we kunnen aanspreken om de mismatch op de regionale IT-markt te verkleinen. U-TECH projects wil nieuwe projecten initiëren met een focus op deze wijken.

  
Initiatieven kunnen zich melden 
Initiatieven die het omscholen en bijscholen van deze doelgroepen nastreven nodigen we nadrukkelijk uit om gebruik te maken van het programma dat U-TECH projects biedt. Dat kan via projects@u-techcommunity.nl. Voor andere vragen kun je contact opnemen met programmamanager Karianne Vermaas.  
 
Over Kansen voor West 3 
Kansen voor West - Ontdek wat Europees geld aan kansen biedt!