home / nieuws / Vergroot de vijver van latent talent!

Vergroot de vijver van latent talent!

26 maart 2024

Laten we samen de vijver voor de ICT-arbeidsmarkt vergroten met latent talent 


Op 12 maart ontvingen NLwerktaanwerk en U-TECH community in de Boardroom van DotSlash in Utrecht een groep mensen voor een rondetafel over het thema anders werven, boeien en binden van ICT-talent. 
Aanwezig waren Michiel Rovers van MKB Werkplaats, Adviseur arbeidsmarkt Liesbeth Schurink, Leonie Verweij van de Programmeerschool, Guido van de Brink van Virtual Talent en Martijn Sennef van Ilionx. Met deze mensen van verschillende organisaties en met verschillende achtergronden en ambities konden we het thema breed belichten. We delen graag de volgende bevindingen en uitdagingen voor onderwijs en ICT-werkgevers. 

ICT-arbeidsmarkt is conventioneel, maar moet creatiever worden 
De ICT-arbeidsmarkt wordt geschetst als conventioneel. Redenen voor werkgevers om anders naar talent te kijken, kunnen zijn: verplichtingen (denk aan social return, maatschappelijk verantwoord ondernemen), de wens om als bedrijf meer maatschappelijke impact te maken, het besef dat wanneer je wilt groeien als IT-bedrijf, dat je dan niet wegkomt met alleen mensen aannemen die je altijd al aannam. Andere mensen aannemen, brengt je als werkgever méér mensen, meer diverse skills die nodig zijn om de uitdagingen vanuit verschillende perspectieven aan te pakken. 

Samen de vijver vergroten 
De vijver waaruit verschillende bedrijven vissen naar ICT’ers is beperkt. We moeten samenwerken om die vijver te vergroten. Dat is een langere weg dan even snel mensen binnenhalen en het vergt samenwerking. 

Vroeg beginnen interesse in IT te wekken 
De vijver vergroten begint al vroeg door kinderen op jonge leeftijd al kennis te laten maken met IT. Gastlessen kunnen daarin een rol spelen, omdat mensen uit de praktijk vaak beter kunnen enthousiasmeren en een beter beeld kunnen geven van wat het betekent om in de IT te werken.   

Anders kijken naar talent 
Ook moeten we af van het idee dat alleen het schaap met de vijf poten voldoende te bieden heeft voor bedrijven. De schapen met drie poten blijken vaak veel meer gedreven om zichzelf door te ontwikkelen. Het is tijd dat bedrijven anders gaan kijken naar talent. Bedrijven, zoals Ilionx die dit al doen, doen dat omdat het onderdeel is van hun DNA. Het is vanzelfsprekend dat als je wilt groeien als IT-bedrijf, dat je dan ander talent moet gaan werven. Bij Ilionx zijn er samenwerkingen met bijvoorbeeld auticon NL (autisme/neurodivergente IT’ers) en Techionista (vrouwen).  

Latent talent bewegen 
Er zijn heel veel mogelijkheden om je bij te scholen of om te scholen. Maar in de praktijk zien we nog niet veel mensen gebruik maken van deze mogelijkheden. Mensen vinden het vaak moeilijk om een stap te zetten. 
Samen moeten we kijken hoe we latent talent kunnen identificeren en vervolgens bewegen om te onderzoeken of IT iets voor hen is. Laagdrempelige events voor latent werkzoekenden kunnen helpen. Ga koffie drinken en probeer niet, zoals bij veel carrière-events, direct nieuwe mensen binnen te hengelen. Sommige recruiters spelen een verstorende rol door bovenop IT-talent te springen en te target-gericht te opereren. Werkgevers kunnen die recruiters andere KPI’s meegeven om dit te voorkomen. 
Functies, zoals testers en helpdeskmedewerkers kunnen een goede start zijn voor mensen om de IT in te rollen. Het begint met enthousiasme! En daarbij kunnen we een overzichtelijk aanbod van scholingsmogelijkheden creëren. 

Ervaring bieden en doorontwikkelen 
Kijk ook niet alleen naar CV’s, maar naar de potentie van mensen. Harde skills zijn belangrijk, maar niet het moeilijkste. Vooral het maken van de eerst meters is een uitdaging. We mogen meer doordrongen zijn van het feit dat je na een opleiding nog niet klaar bent; je weet dan eigenlijk nog helemaal niets. Je moet je juist blijven doorontwikkelen. Meer focus op Leven Lang Ontwikkelen mag ook binnen bedrijven nog meer aandacht krijgen.  

Onderwijs moet niet alleen voor oplossing zorgen 
Is het traditionele onderwijs achterhaald voor de IT-arbeidsmarkt? Achterhaald is een te negatief woord. De ontwikkelingen in de IT gaan erg snel. Dat is voor het onderwijs niet bij te benen. Voor bedrijven is dat vaak al lastig. De samenleving ontwikkelt snel en de consequenties voor de IT net zo snel. We kunnen het niet zien als een opgave voor het onderwijs alleen. Bedrijfsleven en onderwijs moeten daar samen in optrekken. Het moet door beide partijen gezien worden als win-win om samen te werken. 

Wie zorgt voor de soft skills? 
Bovendien gaat het niet alleen om de aansluiting van onderwijs op de IT-arbeidsmarkt als het gaat om technische skills. De soft skills die nieuwe werknemers nodig hebben om in een IT-organisatie te functioneren ontbreken na een opleiding vaak nog. Het is belangrijk om daar ook aandacht aan te besteden in opleidingen. Dan gaat het bijvoorbeeld om: hoe ga je om met tegenslagen? 
Het onderwijs zou idealiter een veilige haven moeten zijn, waar studenten fouten kunnen maken, daarvan kunnen leren zodat ze verder komen en ontdekken waar ze staan in deze wereld. Helaas wordt een onvoldoende nu toch echt nog gezien als negatief. Daar zou iets in kunnen veranderen. 

Goede onboarding 
Bedrijven kunnen in hun onboarding meer aandacht geven aan zaken als soft skills, ontwikkeling van skills en alles wat er nodig is om iemand na een studie of opleiding goed te laten landen in een IT-organisatie.  

Begrip tussen generaties nodig 
Begrip tussen verschillende generaties en de wensen op werkvlak kan ook verder worden ontwikkeld. Niet fulltime willen werken kan worden afgedaan als luiheid, maar het levert meer op als we proberen te begrijpen waarom dat zo is en te denken in mogelijkheden om tegemoet te komen aan de wensen en eisen van andere generaties. Dat kan ervoor zorgen dat meer jonge mensen zich geroepen voelen om richting de IT te gaan. 


In de praktijk: leren omgaan met opdrachtgevers en anders geschoolden 
De vorm van het traditionele onderwijs is wellicht achterhaald. Er is te weinig aandacht voor de praktijk. Meer deeltijdtrajecten en leer-werktrajecten met aandacht voor de praktische kant van IT en werken in het algemeen, kunnen helpen om beter voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt en beter inzetbaar te zijn door werkgevers. 
Door studenten aan het werk te laten gaan voor opdrachtgevers ontdekken ze dat opdrachten en opdrachtgevers heel divers zijn, en dat sommige opdrachtgevers helemaal niet leuk en makkelijk zijn. Dat zijn heel waardevolle lessen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de MKB Werkplaats in Utrecht. D6aar leren studenten ook samenwerken met andere studenten van mbo, hbo en universiteit. Ook dat is waardevol voor de arbeidsmarkt, want ook in een bedrijf kom je mensen tegen van verschillende opleidingen. Als je de kracht van een ieder kent, werkt dat beter dan wanneer je alleen mensen zoals jezelf zoekt en aantrekt. 
 
Vervolgacties en ruimte voor ideeën  
U-TECH community en Nlwerktaanwerk zien deze inzichten als input voor meer gesprekken en acties met betrekking tot anders kijken naar ICT-talent. Zo werken we bijvoorbeeld aan een handreiking voor werkgevers.  Heb je ideeën? Wil je graag met ons meepraten of -doen? Laat van je horen via
karianne.vermaas@u-techcommunity.nl