home / nieuws / Zeer geslaagd Co-Teach Informatica Symposium

Zeer geslaagd Co-Teach Informatica Symposium

04 juli 2022

Op 27 juni vond de eerste editie van het symposium Co-Teach Informatica plaats en het was een topdag. Lees hier een kort verslag:

Na het startsein op 8 juli 2020 vierden we de eerste successen samen met deelnemende en geïnteresseerde scholen, leerlingen, gastdocenten, ministerie OCW, ministerie EZK en uitgevers.

Co-Teach Informatica is een lesmethode voor het vak informatica voor bovenbouw havo/vwo leerlingen - bestaande uit een combinatie van projectonderwijs door IT-professionals als gastdocenten én lessen via een online leerlijn. Centraal stond het delen van kennis, behoeften ophalen en elkaar inspireren. Leerlingen en schooldocenten van het Gerrit Rietveld College (Utrecht) en het Noordik Lyceum (Almelo) deelden de ervaringen van ons vernieuwend informatica-onderwijs concept. Ook was er een deelsessie met de leerlingen waarin ze in co-creatie hebben meegedacht over het nieuwe te ontwikkelen platform voor de online leerlijn. IT experts vertelden ook hoe hun gastles een krachtig middel was om leerlingen in aanraking te brengen met de ‘echte wereld’. De “blik op de toekomst” bracht volop ideeën hoe we Co-Teach Informatica verder succesvol kunnen opschalen.

Voor scholen die het vak informatica willen (her)introduceren biedt Co-Teach Informatica de middelen en ondersteuning om dit mogelijk te maken, ook als er nog geen bevoegde leraar informatica is. Heb je een vraag of wil je praten over de mogelijkheden? Neem dan contact met co-teach@uu.nl 

Co-Teach informatica wordt uitgevoerd door Universiteit Utrecht (als penvoerder), Universiteit Twente en Vrije Universiteit Amsterdam.
Dit in hechte samenwerking met de Universiteiten van Nederland, VO-raad, NLdigital, SLO en vakvereniging i&i.