“Een toekomst van technologische diversiteit: Een gezamenlijke reis met Azure Academy" 

In een wereld die steeds meer door technologie wordt gevormd, erkennen we bij Azure Academy de cruciale behoefte aan diversiteit en inclusie binnen de IT-sector. De missie van Azure Academy, in samenwerking met Microsoft, is gericht op het doorbreken van conventionele barrières en het creëren van een rijke, inclusieve technologische toekomst. Dit initiatief versterkt onze toewijding aan het creëren van een divers technologisch landschap.

Michiel Hamatee: 'Azure Academy (een initiatief van Microsoft en ITPH Academy) is de samenwerking met U-Tech aangegaan om -evenals in andere regio’s- in de regio Utrecht te komen tot het ontwikkelen en begeleiden van IT Talent naar een duurzame plaats op de arbeidsmarkt. We willen binnen het netwerk van U-tech cross sectorale samenwerkingsverbanden aangaan en krachten bundelen. En een bijdrage leveren aan de Human Capital Agenda ICT. Waaronder het onboarden van (nieuw) IT Talent dat we begeleiden en caochen naar een passende baan in IT. U-TECH community is als belangenbehartiger tussen ondernemers, onderwijs en overheid van grote toegevoegde is om mensen die werken aan hun Social Return binnen de regio op de arbeidsmarkt te laten landen. We kijken uit naar onze samenwerking! ' 

Azure Academy biedt educatieve kansen aan een breed scala van studenten, waardoor zij essentiële vaardigheden kunnen ontwikkelen die nodig zijn voor de IT-industrie van vandaag. Deze inspanningen versterken onze toewijding aan diversiteit en bieden tegelijkertijd een waardevolle oplossing voor bedrijven die streven naar het vervullen van hun SROI-verplichtingen. 

Door samen te werken met Azure Academy, krijgen organisaties niet alleen de kans om deel te nemen aan een belangrijk initiatief dat het belang van diversiteit en inclusie binnen de technologiebranche benadrukt, maar ze profiteren ook direct van toegang tot een diverse talentenpool. De samenwerking versterkt de technologische capaciteiten van organisaties en verbetert hun sociale impact en merkwaarde, door een sterke toewijding aan diversiteit, inclusie en de ondersteuning van een cultuur van voortdurende educatie en ontwikkeling.