home / nieuws / Utrecht schreeuwt om ICT-talent

Utrecht schreeuwt om ICT-talent

09 juni 2022

U-TECH community heeft in 2026 bijgedragen aan het opleiden, bijscholen, omscholen en aantrekken, vasthouden en enthousiasmeren van zo'n 15.000 ICT'ers in de regio Utrecht. Een stevige ambitie! Een ambitie die ook nog wel uitleg kan gebruiken. Waarom is het zo belangrijk dat er ICT-talent bij komt in de regio? 

Digitalisering zorgt dat steeds meer processen worden vervangen voor digitale technologie, het is overal en altijd om ons heen. In deze digitale maatschappij moet je steeds vaker en op steeds meer plekken gebruik maken van digitale vaardigheden.

 

Hierdoor verdwijnen, veranderen en ontstaan er beroepsgroepen. Er is bijvoorbeeld minder vraag naar directiesecretaresses en boekhouders, terwijl er veel nieuwe ICT gerelateerde beroepen bij komen. Ook in bestaande beroepen speelt ICT een steeds belangrijkere rol. De vraag naar ICT-geschoolde mensen groeit daarmee hard. Maar: die mensen met de juiste digitale skills zijn er niet voldoende. Vooral bij (hoger geschoolde) beroepen, zoals software- en applicatieontwikkelaars en databank- en netwerkspecialisten zijn er grote tekorten. 

 

Regio Utrecht heeft veel ICT-talent nodig

Dat is slecht nieuws voor de regio Utrecht. Een verslechterend vestigingsklimaat, structurele werkloosheid en ongelijkheid liggen op de loer. Een paar cijfers die je direct laten voelen hoe groot de urgentie is om dit slechte nieuws om te buigen naar kansen voor de regio: 

  • In de regio Utrecht staan 16,3% van de landelijke ICT-vacatures open. 
  • De 4.350 openstaande ICT-vacatures zorgen voor een zeer krappe arbeidsmarkt.
  • 10% van alle banen in de regio Utrecht zijn ICT-banen, terwijl dit in Nederland 5% is.

 

De meeste ICT-banen zien we in en rondom de stad Utrecht. Daar gaat het vooral om IT-adviesbanen en het uitgeven en produceren van software. Maar ook in en rond Amersfoort en Veenendaal zijn er veel openstaande ICT-vacatures. Utrecht schreeuwt dus om ICT-talent.

 

Omzetverlies, lagere kwaliteit en een dure war on talent

Als de mismatch tussen vraag en aanbod niet wordt opgelost, merken bedrijven in de regio dat. Op een pijnlijke manier. Doordat ze niet de juiste mensen aan boord hebben, leidt dat tot omzetverlies en lagere kwaliteit van producten en diensten. Daarnaast ontstaan er risico’s door het ontbreken van actuele kennis van bijvoorbeeld security. Ook stijgen de kosten om ICT-talent te werven en te behouden. De war on talent is duur en slopend.

 

Omscholen, opleiden en een sterk netwerk in de regio

Het Utrechtse bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid zien allemaal wat er op ons afkomt. Zij werken daarom graag samen om ervoor te zorgen dat er voldoende ICT-talent bij komt en blijft in de regio. De wens om samen te werken is één. 

 

Een sterk regionaal netwerk ontwikkelen is twee. Dat ontstaat niet vanzelf. Daarom is U-TECH community opgericht. U-TECH community wil zorgen voor meer en goed opgeleid ICT-talent in de regio om de krapte op de ICT-arbeidsmarkt te verkleinen. 

 

We stimuleren werkzoekenden (weer) aan de slag te gaan in een ICT gerelateerde baan en dat werkenden zich omscholen tot ICT’er. Ook zet U-TECH community zich in om het onderwijs beter te laten aansluiten op de vraag van de markt en worden ondernemers door U-TECH community geholpen bij de nodige digitalisering. 

 

Iets wat nodig is om de doelen te behalen is dat het imago van ICT beter wordt. Daarmee gaan we bijvoorbeeld aan de slag in lesprogramma’s op scholen. We willen er zo voor zorgen dat mensen een positiever beeld krijgen van het toekomstperspectief van een ICT-carrière. Dat meer mensen het zien als aantrekkelijke en toekomstbestendig beroepen.

 

En dan zijn we weer terug bij de ambitie waarmee dit artikel begon: U-TECH community heeft in 2026 bijgedragen aan het opleiden, bijscholen, omscholen en aantrekken, vasthouden en enthousiasmeren van zo'n 15.000 ICT'ers in de regio Utrecht. 

Help je mee? Heb je ideeën? Laat het ons weten via Marjolijn.zwetsloot@u-techcommunity.nl

 

De cijfers, achtergronden en uitgebreide informatie lees je in het whitepaper “Nut en noodzaak aantrekken ICT talent regio Utrecht”.