U-TECH insigths is het onderzoeksproject van de U-TECH community. Wij doen onderzoek naar de ICT arbeidsmarkt, themas die spelen. Dit doen we soms uit eigen initiatief maar zoeken vooral samenwerkingen aan. We  publiceren 3 keer per jaar een kort whitepaper.

Whitepaper

Transparantie op de regionale ICT-arbeidsmarkt

Lees verschillende manieren om de kloof tussen het MKB en talentvol ICT-personeel te dichten en hoe we die manieren succesvol inzetten om ICT-talent bereikbaar te maken. 

lees het hier